March 22

Ångestloppet

Ångestloppet Spring eller gå 209 meter från starten på S:t Paulsgatan till målgången utanför Fountain House på Götgatan 38. Kom till Fountain House port, Götgatan 38, en stund innan för att få ditt startnummer.
Fredagen den 23 mars kl. 14:00!Copyright 2017. All rights reserved.

Posted March 22, 2012 by trotsig in category "Exactly!", "Overheard

Leave a Reply